Studio Lynn
Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Studio Lynn.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw
persoonlijke gegevens om wordt gegaan die
worden verzameld door Studio Lynn.

00. Inleiding

01. Studio Lynn

02. Doel gegevens

03. Ontvangers

04. Opslag periode

05. Beveiliging

06. Jouw rechten

07. Plichten

00. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Studiolynn

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Studio Lynn. Studio Lynn is een kleding winkel en wij maken kleding op maat.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Studio Lynn verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Studio Lynn, neem dan gerust contact op!

privacy@studiolynn.nl| 06 27077533
Katoenweversgilde 41 | 8061 DG | Hasselt, Overijssel

Studio Lynn is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Lisa van Gelder.

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Studio Lynn. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Studiolynn stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Studio Lynn. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Studio Lynn via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

03. Analytics

De website van Studio Lynn verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

04. Bestellingen

Wij verzamelen jouw gegevens als je een bestelling plaats op de website Studio Lynn. Er wordt dan gevraagd om de benodigde gegevens: Naam, Achternaam, Telefoon nummer, Adres, Postcode, Plaats, E-mail adres. Als uw zakelijk besteld dan wordt er ook gevraagd naar je Bedrijfsnaam, KVK nummer en BTW nummer.

03. Ontvangers

De gegevens die Studio Lynn ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02.  Microsoft Exchange Online in de EU

De e-mail van Studio Lynn wordt gehost bij  Microsoft Exchange Online in de EU. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van  Microsoft Exchange Online in de EU.

03. Transip.nl

De website en back-ups van de website worden gehost bij Transip.nl. Gegevens die jij achterlaat op de website van Studiolynn zijn op de servers van Transip.nl opgeslagen.

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Studio Lynn, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@studiolynn.nl.

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Studio Lynn via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, telefoon nummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

04. Bestellingen

Op het moment dat je een bestelling plaats bij Studiolynn, dan worden deze gegevens gebruikt om je bestelling naar je te verzenden. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar terug bewaard.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Studio Lynn of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Studio Lynn privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

06. Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Studio Lynn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Studio Lynn. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Studio Lynn. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Studio Lynn opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Studio Lynn al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Studio Lynn vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Studio Lynn niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via dezelink.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Studio Lynn jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@studiolynn.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Studio Lynn verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Studio Lynn via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Studio Lynn de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Studio Lynn met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Studio Lynn behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Studio Lynn dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Studio Lynn te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@studiolynn.nl| 06 27077533
Katoenweversgilde 41 | 8061 DG | Hasselt, Overijssel